1. Porovnání zhodnocení investic při pravidelném vkladu po 12 měsících

DATA ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

Porovnali jsme za Vás speciální nemovitostní fondy podle důležitých parametrů z pohledu klienta. V následující tabulce je použitý čistý výnos fondu v % za 12 měsíců. Investicí je v tomto případě jednorázově zaslaná částka do fondu. Každý klient by si měl zjistit vstupní poplatek v %. Ten je uváděn v aktuálním ceníku fondu. Vstupní poplatek v Kč ukazuje, kolik peněz je strženo z každé Vámi zaslané částky a jak to ovlivňuje zhodnocení v 1. roce!!! Seřadili jsme fondy podle procentuálního zhodnocení pravidelně zasílané částky po 12 měsících. Pro lepší představu Vám v tabulce ukazujeme zhodnocení v Kč pravidelně zasílané částky po 12 měsících.

Pořadí podle zhodnoceníSpolečnostVýnos fondu v % za 12 měsíců ***Založení smlouvyZaslaná částka klientemVstupní poplatek v % vstupní poplatek v KčZaslaná částka klientem po odečtení poplatkuZaslaná částka klientem vč. zhodnocení po 12 měsícíchvýše zhodnocení za 12 měsíců v %Výše zhodnocení za 12 měsíců v Kč
1.TESLA - Realitní účet SPORO2,67 %online / osobně / s makléřem1.700,- Kč0 %0,- Kč1.700,- Kč20.697,46 Kč1,46 %297,46 Kč
2.!Trigea nemovitostní fond!4,46 %s makléřem1.700,- Kč3 %51,- Kč1.649,- Kč20.286,95 Kč-0,56%-113,05 Kč
3.CONSEQ realitní5,81 %s makléřem1.700,- Kč4 %68,- Kč1.632,- Kč20.211,40 Kč-0,93 %-188,60 Kč
4.ZFP realitní fond3,75 %s makléřem1.700,- Kč3 %51,- Kč1.649,- Kč20.194,59 Kč-1,01 %-205,41 Kč
5.INVESTIKA realitní fond4.46 %s makléřem1.700,- Kč3,50 %59,50 Kč1.640,- Kč20.161,98 Kč-1,17 %-238,02 Kč
6.fond NEMO4,04 %s makléřem1.700,- Kč3,50 %59,50 Kč1.640,- Kč20.116,03 Kč-1,39 %-283,97 Kč
7.CS nemovitostní fond REICO0,22 %na pobočce1.700,- Kč1,50 % 25,50 Kč1.674,- Kč20.111,95 Kč-1,41 %-288,05 Kč
8.!!GENERALI Fond realit2,43 %s makléřem1.700,- Kč3 %51,- Kč1.649,- Kč20.050,40 Kč-1,71 %-349,60 Kč
9.CZECH FUND2,90 %s makléřem1.700,- Kč5 %85,- Kč1.615,- Kč19.687,14 Kč-3,50 %-712,86 Kč
10.!!!RAIFFEISEN realitní fond4,67 %na pobočce1.700,- Kč1,50 %25,50 Kč1.674,- Kč0,00 Kč0,00 %0,00 Kč

LEGENDA:
!“Podfond Trigea v době tří let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 1. 4. 2019 do 1. 4. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v květnu 2022.“

!!“GENERALI Fond realit v době 3 let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 3.10. 2019 do 3.10. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v listopadu 2022.“
!!!RAIFFEISEN není možné nakoupit. 

** Tyto fondy nezveřejnily na oficiálních webech aktuální hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu za měsíc říjen 2021.
*** Informace o výnosu za 12 měsíců se týkají minulosti, konkrétně skutečného průměrného ročního výnosu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
**** Informace o zhodnocení investice do Fondů po 12 měsících se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondů za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.

2. Porovnání zhodnocení investic při jednorázovém vkladu po 12 měsících

DATA ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

Porovnali jsme za Vás speciální nemovitostní fondy podle důležitých parametrů z pohledu klienta. V následující tabulce je použitý čistý výnos fondu v % za 12 měsíců. Investicí je v tomto případě jednorázově zaslaná částka do fondu. Každý klient by si měl zjistit vstupní poplatek v %. Ten je uváděn v aktuálním ceníku fondu. Vstupní poplatek v Kč ukazuje, kolik peněz je strženo z každé Vámi zaslané částky a jak to ovlivňuje zhodnocení v 1. roce!!! Seřadili jsme fondy podle procentuálního zhodnocení zaslané částky po 12 měsících. Pro lepší představu Vám v tabulce ukazujeme zhodnocení v Kč ze zaslané částky po 12 měsících.

Pořadí podle zhodnoceníSpolečnostVýnos fondu v % za 12 měsíců ***Založení smlouvyZaslaná částka klientemVstupní poplatek v % vstupní poplatek v KčZaslaná částka klientem po odečtení poplatkuZaslaná částka klientem vč. zhodnocení po 12 měsícíchvýše zhodnocení za 12 měsíců v %Výše zhodnocení za 12 měsíců v Kč
1.TESLA - Realitní účet RENTA+2,67 %online / osobně / s makléřem50.000,- Kč0 %0,- Kč50.000,- Kč51.335,- Kč2,67 %1.335,- Kč
2.CONSEQ realitní5,81 %s makléřem50.000,- Kč4 %2.000,- Kč48.000,- Kč50.788,80 Kč1,58 %788.80 Kč
3.!Trigea nemovitostní fond!4,59 %s makléřem50.000,- Kč3 %1.500,- Kč48.500,- Kč50.726,15 Kč1,45 %726,15Kč
4.fond NEMO4,04 %s makléřem50.000,- Kč3 %1.500,- Kč48.500,- Kč50.459,40 Kč0,92 %459,40 Kč
5.ZFP realitní fond3,75 %s makléřem50.000,- Kč3 %1.500,- Kč48.500,- Kč50.318,75 Kč0,64 %318,75 Kč
6.INVESTIKA realitní fond4,46 %s makléřem50.000,- Kč4 %2.000,- Kč48.000,- Kč50.140,80 Kč0,29 %140,80 Kč
7.!!GENERALI Fond realit2,43 %s makléřem50.000,- Kč3 %1.500,- Kč48.500,- Kč49.678,55 Kč-0,64 %-321,45 Kč
8.CS nemovitostní fond REICO0,22 %na pobočce50.000,- Kč1,50 % 750,- Kč49.250,- Kč49.358,35 Kč-1,28 %-641,65 Kč
9.CZECH FUND2,90 %s makléřem50.000,- Kč5 %2.500,- Kč47.500,- Kč48.877,50 Kč-2,24 %-1.122,50 Kč
10.!!!RAIFFEISEN realitní fond4,67 %na pobočce50.000,- Kč1,50 %750,- Kč49.250,- Kč0,-Kč0,00 %0,- Kč

LEGENDA:
!“Podfond Trigea v době tří let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 1. 4. 2019 do 1. 4. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v květnu 2022.“

!!“GENERALI Fond realit v době 3 let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 3.10. 2019 do 3.10. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v listopadu 2022.“
!!!RAIFFEISEN není možné nakoupit. 

** Tyto fondy nezveřejnily na oficiálních webech aktuální hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu za měsíc říjen 2021.
*** Informace o výnosu za 12 měsíců se týkají minulosti, konkrétně skutečného průměrného ročního výnosu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
**** Informace o zhodnocení investice do Fondů po 12 měsících se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondů za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.

3. SPOČÍTEJTE SI VÝNOS VAŠEHO JEDNORÁZOVÉHO VKLADU PO 12 MĚSÍCÍCH

DATA ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

LEGENDA:
!“Podfond Trigea v době tří let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 1. 4. 2019 do 1. 4. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v květnu 2022.“

!!“GENERALI Fond realit v době 3 let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 3.10. 2019 do 3.10. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v listopadu 2022.“
!!!RAIFFEISEN není možné nakoupit. 

** Tyto fondy nezveřejnily na oficiálních webech aktuální hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu za měsíc říjen 2021.
*** Informace o výnosu za 12 měsíců se týkají minulosti, konkrétně skutečného průměrného ročního výnosu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
**** Informace o zhodnocení investice do Fondů po 12 měsících se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondů za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.

4. SPOČÍTEJTE SI VÝNOS VAŠEHO PRAVIDELNÉHO VKLADU PO 12 MĚSÍCÍCH

DATA ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

LEGENDA:
!“Podfond Trigea v době tří let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 1. 4. 2019 do 1. 4. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v květnu 2022.“

!!“GENERALI Fond realit v době 3 let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 3.10. 2019 do 3.10. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v listopadu 2022.“
!!!RAIFFEISEN není možné nakoupit. 

** Tyto fondy nezveřejnily na oficiálních webech aktuální hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu za měsíc říjen 2021.
*** Informace o výnosu za 12 měsíců se týkají minulosti, konkrétně skutečného průměrného ročního výnosu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
**** Informace o zhodnocení investice do Fondů po 12 měsících se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondů za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.

Porovnání fondů

5. Ověřujte si informace, které dostáváte. Ať zbytečně neproděláte.

fond30.11.2031.12.2031.01.2128.02.2131.03.2130.04.2131.05.2130.06.2131.07.2131.08.2130.09.2131.10.21
TESLA - fond Realita0,21 %0,24 %0,17 %0,16 %0,18 %0,19 %0,17%0,42 %0,23 %0,25 %0,30 %0,12 %
CS nemovitostní fond REICO-0,03 %-0,67 %0,11 %-0,15 %0,48 %-0,02 %-0,22 %0,82 %-0,01 %0,01 %-0,05 %0,02 %
!Trigea nemovitostní fond!0,00 %0,11 %0,05 %0,37 %0,15 %0,12 %0,21 %0,18 %2,25 %0,65 %0,15 %0,38 %
RAIFFEISEN realitní fond0,51 %0,91 %0,16 %0,08 %0,18 %0,22 %0,19 %-0,34 %0,19 %0,25 %1,22 %1,13 %
ZFP realitní fond0,19 %0,06 %0,01 %0,12 %0,04 %0,08 %1,80 %0,45 %0,08 %0,18 %0,80 %0,13 %
CONSEQ realitní0,10 %1,36 %0,49 %0,38 %0,25 %0,23 %0,11 %1,29 %0,75 %0,10 %0,18 %0,50 %
INVESTIKA realitní fond-0,19 %1,08 %-0,04 %-0,19 %0,75 %0,41 %0,22 %0,20 %0,15%0,15 %0,86 %0,98 %
fond NEMO0,36 %0,34 %0,24 %0,43 %0,32 %0,35 %0,27 %0,48 %0,31 %0,27 %0,37 %0,22 %
GENERALI Fond realit0,00 %0,24 %0,04 %-0,13 %-0,03 %0,02 %-0,01 %2,23 %0,18 %-0,01 %-0,11 %0,08 %
CZECH FUND0,14 %0,35 %0,08 %0,15 %0,07 %0,18 %0,08 %0,38 %0,33 %0,36 %0,39 %0,35 %

Chcete vědět víc?

Vyžádejte si více informací, jak co nejlépe a nejefektivněji investovat.

Poznámky:

** Tyto fondy nezveřejnily na oficiálních webech aktuální hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu za měsíc říjen 2021.
*** Informace o výnosu za 12 měsíců se týkají minulosti, konkrétně skutečného průměrného ročního výnosu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících dni, který je uveden u jednotlivých grafů. Fondy existují od dat uvedených přímo na internetových stránkách jednotlivých Fondů. Historická výkonnost je počítána v Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů nejsou ve výpočtu výnosu zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Upozorňujeme, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Zdroj informací: statistické a historie vývoje hodnoty cenných papírů jednotlivých Fondů zveřejňované na internetových stránkách jednotlivých Fondů.
**** Informace o zhodnocení investice do Fondů po 1. roce se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondů za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců. Očekávaná budoucí výkonnost pro účely porovnání odpovídá skutečné výkonnosti v minulosti dle odstavce Očekávaná budoucí výkonnost Fondů je počítána v Kč. Případné poplatky spojené odkupováním cenných papírů Fondů (výstupní poplatky) nejsou ve výpočtu zahrnuty, ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Prognóza výkonnosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Informace o očekávané výkonnosti vychází ze scénářů výkonnosti za různých podmínek na trhu (negativních i pozitivních scénářů) a vyjadřuje charakter a rizika cenných papírů jednotlivých Fondů.

Právní upozornění:

Internetové stránky www.porovnavacinvestic.cz jsou ilustračním srovnávačem zde uvedených speciálních nemovitostních fondů kolektivního investování ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Fondy“) a slouží výhradně pro informativní účely. Účelem internetových stránek a informací na nich uvedených není nahradit statuty Fondů, sdělení klíčových informací Fondů nebo ceníky Fondů, nebo poskytnout jejich shrnutí. Nejedná se o investiční poradenství, investiční výzkum ani finanční analýzu, ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů Fondů.

Fondy a jejich správci podléhají dohledu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz. Výkon dohledu České národní banky není zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondů. Výkon dohledu České národní banky nemůže vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu Fondů ze strany jejich správců, depozitářů nebo jiných osob a nezaručuje, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

Fondy mohou v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, případně dalších doplňkových aktiv. Bližší informace o investiční strategii Fondů jsou uvedeny ve statutech Fondů. Statuty Fondů a sdělení klíčových informací Fondů lze získat na internetových stránkách jednotlivých Fondů, a to v podobě a v jazycích tam uvedených.

Investice do Fondů s sebou nese rizika, která nejsou v tomto dokumentu podrobně popsána. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Bližší informace o jednotlivých rizicích jsou uvedeny ve statutech Fondů a sdělení klíčových informací Fondů. Stav textu je ke dni 1. 10. 2020.

© 2020 Copyright - Porovnávač investic - THINK FACTORY